top of page

       À KALERGIS

Album À Kalergis to autorski pomysł Moniki Quinn. Prezentuje fortepianowe kompozycje XIX-wiecznych twórców (Theodora Kullaka, Carla Tausiga, Ferenca Liszta, Józefa Nowakowskiego, Kazimierza Lubomirskiego i Alexandra Dreyschocka) dedykowane hrabinie Marii Kalergis – zdolnej uczennicy Chopina, jednej z ważniejszych postaci XIX-wiecznych salonów artystycznych Europy, hojnej mecenasce sztuki. Jej paryski salon gromadził znanych artystów oraz wpływowe postaci ze świata polityki. Gdy zamieszkała w Warszawie, promowała kompozytorów polskich oraz rodzime instytucje życia muzycznego.

Większość utrwalonych na płycie utworów stanowią premierowe nagrania fonograficzne. Pod tym względem album wpisuje się w ideę popularyzacji zapomnianej muzyki doby romantyzmu.

 

„Zinterpretowanie przez Monikę Quinn i zebranie na płycie kompozycji fortepianowych z XIX wieku jest przedsięwzięciem ze wszech miar trafionym. Kolekcja dzieł utrwala bowiem pamięć o wybitnych pianistach doby romantyzmu, o technice i stylu gry, ale świadczy też o ich umiejętnościach kompozytorskich. Antologia dedykacji muzycznych przypomina zarazem fascynującą, magnetyczną osobowość damy romantycznej epoki, wokół której skupiali się wybitni twórcy tamtych czasów. Oni zaś zapisem «dla Kalergis» na partyturach swoich wirtuozowskich czy lirycznych utworów nie tylko upamiętnili dokonania i zasługi mecenaski artystów. Dzisiejszemu odbiorcy muzyki dali wszakże sposobność przeniesienia się do salonu artystycznego z XIX stulecia, aby mógł usłyszeć pogłos z minionych lat” (Mieczysława Demska-Trębacz).

MONIUSZKO FOR 4 HANDS

Album Moniuszko for 4 hands, nagrany i wydany w 2020 roku w wydawnictwie Chopin University Press, po raz pierwszy w historii fonografii dokumentuje wszystkie utwory Stanisława Moniuszki na cztery ręce w wykonaniu duetu Gabryś&Quinn Piano Duo. Na zbiór ten składają się zarówno oryginalne kompozycje, jak i transkrypcje dzieł o proweniencji operowej i symfonicznej.

BALLADY ROMANTYCZNE

bottom of page