top of page

Acerca de

default.jpg

Monika Quinn jest absolwentką studiów w specjalności fizjologia muzyki (Musikphysiologie) w Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu. W 2021 otrzymała dyplom DAS: Diploma of Advanced Studies in Musikphysiologie.

Obecnie prowadzi zajęcia z fizjologii muzyki dla nauczycieli i uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr1 w Warszawie. Pracuje także z muzykami podczas konsultacji indywidualnych. 

 

O fizjologii muzyki:

Fizjologia Muzyki zajmuje się udzielaniem wsparcia artystom-muzykom w przygotowaniu fizycznym i mentalnym do praktyki wykonawstwa instrumentalnego. Przygotowanie to obejmuje: poprawę fizjologii i ergonomiki gry, prewencję kontuzji i urazów związanych z aparatem gry, wzmocnienie psycho-fizjologicznej świadomości: postawy ciała grającego, jego motoryki, oddechu i koordynacji, poprawę procesu ćwiczenia na instrumencie i uczenia się nowego repertuaru, pracy z tremą sceniczną. 

bottom of page