WIECZÓR BALLAD

Propozycja programu:

  • Fryderyk Chopin Ballada g-moll op.23
  • Johannes Brahms 4 Ballady op.10
  • Franciszek Liszt Ballada h-moll nr 2 S.171
 (przerwa)
  • Edward Grieg Ballada g-moll op.24
  • Juliusz Zarębski Ballada g-moll op.18